top of page
療程短片 | JETSO BEAUTY 著數美容站
療程短片 | JETSO BEAUTY 著數美容站
療程短片 | JETSO BEAUTY 著數美容站

各療程簡介 | Jetso Beauty 著數美容站

UltraV無針埋線客戶真實分享(韓國正廠正機)

JETSO BEAUTY
UltraV無針埋線客戶真實分享(韓國正廠正機)
UltraV無針埋線客戶真實分享(韓國正廠正機)

UltraV無針埋線客戶真實分享(韓國正廠正機)

00:40
播放影片
皮秒激光第二代療程過程與功效($388/2次)

皮秒激光第二代療程過程與功效($388/2次)

01:03
播放影片
Thermatrix膠原槍真實分享$380全面不限發數,另有ultraformerIII連Thermatrix膠原槍$680不限發數,Jetso Beauty著數美容站

Thermatrix膠原槍真實分享$380全面不限發數,另有ultraformerIII連Thermatrix膠原槍$680不限發數,Jetso Beauty著數美容站

01:10
播放影片
第3代Ultraformer 3 HIFU $688/保證打足300線*升級至全面連頸加瘦身(無限線數)只需$3800高能聚焦超聲波, HIFU真實分享 ,JETSO BEAUTY著數美容站

第3代Ultraformer 3 HIFU $688/保證打足300線*升級至全面連頸加瘦身(無限線數)只需$3800高能聚焦超聲波, HIFU真實分享 ,JETSO BEAUTY著數美容站

03:17
播放影片

​*每人膚質不同,效果因人而異。

*不限線數是指打足肌膚所需,實際線數會根據客人治療部位面積大小而異,並不會打超過肌膚所能承受的線數。

bottom of page